systemy erp
  naglowek  
 

Gospodarka Odpadami

Nowa funkcjonalość w Systemie ERP Komadres - System gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowa funkcjonalność systemu, ułatwiająca zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy, która zapewnia dostep do następujacych funkcji:

 

Nieruchomości

 • Prowadzenie kartoteki mieszkańców (kontrahentów),
 • Prowadzenie kartoteki nieruchomości .
 • Deklaracje:
 • Rejestracja deklaracji odbiorców,
 • Definiowanie składników deklaracji,
 • Integracja z edytorami tekstu w zakresie tworzenia szablonów deklaracji i edytowania ich treści,
 • Możliwość rejestracji korekt deklaracji,
 • Historyczne przechowywanie informacji o deklaracjach i ich korektach,
 • Automatyczne wpisywanie numeru deklaracji na dokumencie decyzji naliczającym opłaty za odbieranie odpadów komunalnych,
 • Wystawienie wezwań do złożenia deklaracji lub wyjaśnień.
 
Decyzje:
 • Naliczanie opłat na podstawie zdefiniowanych stawek (cennika) oraz zapisów w deklaracji,
 • Możliwość naliczania opłat:
-wg ilości zamieszkałych osób,
-wg zużycia wody,
-od powierzchni nieruchomości,
-proporcjonalnie do ilości odbiorców.
 • Generowanie decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania.
 • Integracja z edytorami tekstu w zakresie tworzenia szablonów decyzji i edytowania ich treści,
 • Automatyczna numeracja decyzji
 • Automatyczna dekretacja na planie kont.
 
Sprawozdania :
 • Sprawozdanie wójta, burmistrza, prezydenta z realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Zestawienia analityczno-weryfikujące
 • Eksport danych o sieci odbioru (nieruchomości i deklaracje) dla podmiotów odbierających odpady komunalne.
 
 
Sprawozdania podmiotów obsługujących odbiór odpadów komunalnych:
 • Ewidencja, rejestracja sprawozdań podmiotów obsługujących odbiór odpadów komunalnych, import sprawozdań
 • Analiza bieżąca w powiązaniu do deklaracji dla nieruchomości
 
Windykacja:
 • Prowadzenie rozrachunków dotyczących należności.
 • Automatyczne rozliczanie rozrachunków.
 • Obsługa not odsetkowych, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald.
 • Obsługa kont wirtualnych (opcjonalne)
 • Obsługa kasy i banków
 • Obsługa homebanking (opcjonalne)
 • Badanie struktury zadłużenia według dowolnych okresów przeterminowania.
 • Obsługa różnych zapłat: pełne, częściowe, przedpłaty,
 • Analiza rozrachunków na dowolny dzień, przedziały czasowe, wg terminów płatności, nieuregulowanych itp..

Komadres

Zintegrowany system klasy ERP przeznaczony dla firm i instytucji branży komunalnej, mieszkaniowej, przemysłowej oraz budownictwa oraz jednostek budżetowych.

Nowoczesna i bezpieczna technologia, innowacyjne rozwiązania systemowe.

 

> więcej

Subskrybuj RSS