systemy erp
  naglowek  
 

Pracownicze Plany Kapitałowe

29-05-2019

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracowniczy plan kapitałowy to system długoterminowego oszczędzania dla pracowników, którego zadaniem jest budowanie kapitału emerytalnego. PPK to inicjatywa realizowana i współfinansowana przez pracodawców oraz Skarb Państwa. Jest ona obowiązkowa dla pracodawców i dobrowolna dla pracowników.

 

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY 

Zdarzenie

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników

Pracodawcy  zatrudniający co najmniej 20 pracowników

Jednostki sektora finansów publicznych

Pozostali Pracodawcy

Termin stosowania przepisów ustawy

o PPK

1 lipca 2019r.

1 stycznia 2020r.

1 lipca 2020r.

1 stycznia 2021r.

1 stycznia 2021r.

Termin zawarcia umowy

o zarządzanie PPK

25 października 2019r.

24 kwietnia 2020r.

27 października 2020r.

26 marca 2021r.

23 kwietnia 2021r.

Termin na zawarcie umowy

o prowadzenie PPK

12 listopada 2019r.

11 maja 2020r.

10 listopada 2020r.

10 kwietnia 2021r.

10 maja 2021r.

 

 

ZAWARCIE UMOWY O ZARZĄDZANIE PPK

  • Umowę o zarządzanie PPK zawiera pracodawca z wybraną instytucją finansową.

 

ZAWARCIE UMOWY O PROWADZENIE PPK

  • Umowę o prowadzenie PPK zawiera pracodawca z wybraną instytucją finansową w imieniu i na rzecz pracowników,
  • Jedna umowa na rzecz wszystkich zatrudnionych,
  • Dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i wszystkie umowy cywilno-prawne, od których opłacane są składki społeczne,
  • Obligatoryjnie powinni zostać nią objęci pracownicy w wieku od 18 do 55 lat,
  • Pracownicy w wieku powyżej 55 i poniżej 70 roku życia mogą złożyć indywidualny wniosek o przystąpieniu do programu, pod warunkiem, że ich staż pracy u danego pracodawcy to min. 3 miesiące w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

 

ROZPOCZĘCIE PRZEKAZYWANIA WPŁAT NA PPK

Rozpoczęcie przekazywania wpłat na PPK powinno mieć miejsce w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zawarta została umowa o prowadzenie PPK (art. 28 ust. 1 Ustawy o PPK):

  • Jeżeli po zawarciu umowy o prowadzenie PPK wynagrodzenie zostanie wypłacone w listopadzie 2019, wpłaty do PPK będą dokonywane najpóźniej w dniu 15 grudnia 2019 r.
  • Jeżeli zaś pierwsze wynagrodzenie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK zostanie wypłacone w grudniu 2019 (do 10. dnia tego miesiąca), to wpłaty do PPK będą dokonywane najpóźniej w dniu 15 stycznia 2020 r.


 

 

OBSŁUGA PPK W SYSTEMIE KOMADRES

Komadres

Zintegrowany system klasy ERP przeznaczony dla firm i instytucji branży komunalnej, mieszkaniowej, przemysłowej oraz budownictwa oraz jednostek budżetowych.

Nowoczesna i bezpieczna technologia, innowacyjne rozwiązania systemowe.

 

> więcej

Subskrybuj RSS